“Een beeld zegt meer dan duizend woorden.” De opkomst op 10 mei overtrof in ieder geval onze verwachtingen. Dat toont aan dat ‘duurzaamheid’ en ‘afstappen van aardgas’ velen van ons bezig houdt en in beweging brengt. Iedereen vanuit een eigen houding. Uit de gesprekken op die avond onderscheiden wij in Berggierslanden de volgende houdingen:

 1. Buren die (nog) niet zijn overtuigd zijn het principe ‘all-electric’ of de ontwikkelingen nog liever even afwachten.
 2. Buren met een positieve houding maar nog niet 100% zijn overtuigd en daartoe graag meer concrete informatie willen ontvangen over de gevolgen van ‘all-electric’,
 3. Buren die het principe van ‘all-electric’ grotendeels omarmen en graag op termijn stappen willen gaan zetten, maar daartoe nog concrete informatie missen.
 4. Buren (huurders) die afhankelijk zijn van hun verhuurder bij een overstap naar ‘all-electric’
 5. Buren die reeds volledig zijn afgestapt van aardgas, dus reeds ‘all-electric’ wonen of daartoe al concrete stappen hebben gezet (offerteaanvraag).

Wij denken dat groep 1 zich kan vinden in de uitgangspunten zoals benoemd door de gemeente Meppel op deze avond. De transitie in Berggierslanden verloopt op basis van vrijwilligheid en eigen verantwoordelijkheid. Huiseigenaren gaan over hun keuzes ‘achter de voordeur’ en worden hier niet toe verplicht.

Groep 2 en 3 willen graag meer concrete informatie voordat ze vervolgstappen kunnen en willen zetten. Dit betreft informatie over de inpasbaarheid van technieken in de eigen woning, de benodigde investering, een realistische terugverdientijd, etc.

Voor groep 4 lijkt ons een indicatie vanuit de verschillende verhuurders wenselijk. Net als bij huiseigenaren zoeken verhuurders ook naar het meest geschikte moment om duurzame (vervangings-)investeringen te doen.

Vanuit gesprekken op 10 mei krijgen wij signalen dat groep 5 al veel groter is dan wij vooraf hadden ingeschat. Blijkbaar zijn al circa 20 buren in Berggierslanden volledig van aardgas afgestapt. Daarnaast heeft een aanzienlijk aantal buren, hoewel installateurs het vreselijk druk hebben, offertes opgevraagd en overwegen binnenkort de overstap.

De bijeenkomst op 10 mei was georganiseerd door de gemeente Meppel in het kader van het nog vast te stellen wijkuitvoeringsplan Berggierslanden. Als duurzaam Berggierslanden waren wij natuurlijk ook geïnteresseerd en hier graag bij aanwezig. Wij denken graag mee over de wenselijke vervolgstappen. Om de transitie in Berggierslanden succesvol te laten verlopen zien wij de volgende aandachtpunten / wijkacties.

 • Openhuizen-route om te leren van ervaringen van buren die al zijn afgestapt van aardgas;
 • Warmtepomp cafés; inhoudelijke en objectieve informatie aanbieden in een informele setting (de welbekende 3de helft !) om zo op een prettige manier ideeën met elkaar te kunnen delen;
 • Een grote opkomst is geweldig, maar in een kleinschaligere setting met meer maatwerk heeft ook voordelen;
 • Gebundelde informatie op een website, waaronder: mogelijke technieken, keuzes, overwegingen, offertes, installateurs, rekenmodellen, etc.
 • Een voorbeeldproject voor tussenwoningen;
 • Meedenken door buren in het eigen wijkuitvoeringsplan (deelname in de werkgroepen)
 • Afstemming met Actium en andere verhuurders in de wijk;
 • Afstemming met Enexis in verband met de capaciteit van het netwerk in de wijk

Hebben jullie nog aanvullingen op onze aandachtpunten? Zo ja … meld ze hieronder of via het contactformulier, dan nemen wij ze mee in ons overleg met de gemeente.

tot later …
duurzaamBerggierslanden.nl