Afgelopen zomer hebben diverse buren ons geholpen met het tellen van de zonnepanelen in Berggierslanden. Dank daarvoor !

Onze doelstelling is 50% van de woningen zonnepanelen voor 2025. Volgens onze telling hebben nu in totaal 1.170 woningen in Berggierslanden, waarvan 309 woningen met zonnepanelen. We zijn dus inmiddels mooi op koers en zitten nu op ruim 26%. Zie hiervoor onderstaande lijst in pdf-formaat.

https://duurzaamberggierslanden.nl/wp-content/uploads/2021/08/Lijst-Zonneschouw-15-okt-2018.pdf

We hebben ook een percentage per straat (postcode) berekend. Dat varieert behoorlijk. Steken buren elkaar aan? Of liggen sommige daken gewoon minder gunstig op de zon? Het is gissen naar de reden. In ieder geval levert onze zonneschouw wel een winnaar op. Als we de straten, waar zonnepanelen bij de bouw zijn aangebracht vanwege het nieuwe bouwbesluit, buiten beschouwing laten dan …

… is Sleutelbloem de winnaar met 69%, buren van de Sleutelbloem gefeliciteerd !

De lijst is dynamisch. We zien bij meerdere woningen alweer installateurs druk bezig met het plaatsen van nieuwe zonnepanelen. Maar ook worden er nog steeds nieuwe woningen opgeleverd, zoals aan Dek, Kraaiennest, Fok en Aak. Op termijn voeren de Zonneschouw opnieuw uit en zullen we zien of we de 50%, die we onszelf als doel hebben gesteld, gaan aantikken!

tot later..
Duurzaam Berggierslanden