Wij zijn een collectieve inkoop van sedumdaken in Berggierslanden. Groene daken bieden veel voordelen voor zowel bewoners als de wijk, zoals te lezen in ons blogbericht van 28 november 2021. Aan deze collectieve inkoop kunnen alle bewoners van Berggierslanden deelnemen. De kosten van een sedumdak zijn afhankelijk van het type sedum, de opbouw van de (onder-)lagen en de dakhelling. Bij een dakhelling van maximaal 30 graden en als je het sedum en de onderlagen zelf aanbrengt, bedragen de kosten ongeveer €45,- incl. BTW per vierkante meter. Met een eventuele subsidie ontvang je een deel van deze investering terug.

Proces

Deze collectieve inkoop verloopt via de volgende stappen:

 1. vrijblijvende voorinschrijving – december 2021
 2. selecteren van de leverancier – januari 2022
 3. onderzoeken van de subsidiemogelijkheden – januari 2022
 4. bekendmaking van het collectieve aanbod + subsidiemogelijkheden – 1 februari 2022
 5. informatiebijeenkomst* en bepalen van persoonlijke begroting (m2, prijs en product) – begin februari 2022
 6. indienen van de subsidieaanvraag op basis van een collectieve begroting – 15 februari 2022
 7. besluit door waterschapsbestuur op subsidieaanvraag (maximaal 6 weken) – 1 maart 2022
 8. plaatsen van de persoonlijke bestelling bij de geselecteerde leverancier – begin maart 2022
 9. uitleveren van de bestellingen (levertijd meestal binnen 2 weken) – eind maart 2022
 10. laten vaststellen van binnen 8 weken na oplevering (facturen, foto voor en foto na)
 11. uitbetaling van het subsidiebedrag – mei 2022

Zelf aan de slag met sedum ?

Deze collectieve inkoop is afgerond. Wil je toch een eigen sedumdak? Dan zijn er twee routes:

Individueel

Je kunt de benodigde materialen uiteraard ook individueel bestellen bij de leveranciers van onze collectieve inkoop: Groendak, SedumWorld en NatureGreen.

Collectief

Wij hebben ons initiatief aangemeld bij KlimaatActief! van het waterschap Drents Overijsselse Delta. Kijk op de website of er nog voldoende subsidie beschikbaar. In ons geval dienden we een minimum van 3 buren te hanteren. In de subsidievoorwaarden van KlimaatActief! is dit zo verwoord; artikel 8.2 lid c: “We subsidiëren enkel initiatieven die gezamenlijk in buurt- of wijkverband worden getroffen. Het gezamenlijke initiatief betreft een maatregel op minimaal drie particuliere percelen. Subsidie wordt niet verstrekt aan individuele initiatieven.” Een oproep via Nextdoor werkt vaak goed om buren in onze wijk te bereiken! Wij hebben een ingevuld plan van aanpak dat je 1 op 1 kunt gebruiken voor een nieuwe collectieve aanvraag.

Collectief vervolg ?

Wil jij meedoen in bij een volgende collectieve inkoop van sedum daken meld je dan aan via onderstaande link. Op het moment dat er weer voldoende animo is voor de collectieve inkoop van sedum daken ontvang je dan een e-mail.