Op dinsdag 28 maart heeft het college van Burgemeester en Wethouders een bezoek gebracht aan Berggierslanden. Wij hebben de drie wethouders en de meegereisde ambtenaren een rondleiding gegeven in onze mooie wijk. Daarbij hebben we extra aandacht gevraagd voor enkele actuele ontwikkelingen in onze wijk, zoals:

  • het gefaseerde afstappen van aardgas door middel van (hybride-) warmtepompen
  • meer dan 50 bewoners zijn al volledig van het aardgas afgestapt
  • de sterke toename van elektrische auto’s en de behoefte aan voldoende laadpalen in onze wijk
  • het initiatief van onze deelauto en het voorkomen van parkeeroverlast in de wijk
  • het doorslaande succes van pv-panelen; bijna 70% van de buren heeft nu pv-panelen op eigen dak
  • de noodzaak om ons stroomnet stabiel te houden met het tijdig bijplaatsen van transformatoren waar en wanneer nodig

Het is altijd nuttig dat het gemeentebestuur weet wat er speelt in onze wijk. De wethouders gaven een compliment hoe wij dit soort zaken als buren met elkaar oppakken. Niet alleen tijdens de bijeenkomsten van de gemeente over het warmteplan. Maar vooral door het delen van praktische kennis en ervaring tussen buren onderling.

Ten slotte hebben we ook nog een kijkje genomen in de kantine van de tennis- en padel-vereniging. Vanaf de buitenkant kun je zien dat het gehele dak vol ligt met pv-panelen. Maar wisten jullie dat het hele gebouw gasloos en het douchewater, wordt verwarmt door middel van een warmtepomp? Na de plaatsing van de inductiekookplaat is er weer een (groot) gebouw in Berggierslanden verlost van het aardgasnet!