In het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) doen 66 gemeenten mee met de proeftuinen voor aardgasvrije wijken. Deze wijken krijgen een bijdrage van de Rijksoverheid. Bij diverse wijken in het PAW, verloopt de transitie uitermate stroef. Terwijl in Berggierslanden de transitie vlotter verloopt dan aangehouden in het wijkuitvoeringsplan. Hoe ontstaan deze verschillen? Welke ‘briljante’ mislukkingen zijn er in de proeftuinen al gemaakt? Wat kunnen wijken van elkaar leren? Dat is het onderwerp van het symposium ‘succesvol samenwerken in de energietransitie’ op donderdag 13 april in Amersfoort.

Tijdens het symposium worden de successen in de energietransitie getoond, waaronder ook de wijk Berggierslanden. In een workshop geven de gemeente Meppel, Enexis en duurzaam Berggierslanden een gezamenlijk presentatie over de gekozen aanpak. De inschrijving voor het symposium is kosteloos. Kijk op de website van de Stroomversnelling voor meer informatie.

Het recept van het succes in Berggierslanden is simpel. “Disce ab invicem successus” ofwel “Leer van elkaar voor succes”. Wij geloven niet dat “bewoners moet afstappen van aardgas”. Vanaf het begin gaan wij ervan uit dat “buren willen (op termijn) graag een duurzaam energiesysteem willen”. We nemen van harte afscheid van fossiele brandstof en van de afhankelijkheid van dubieuze regimes en te dure energieleveranciers. Uiteraard moet het wel voor iedereen betaalbaar en praktisch uitvoerbaar zijn.