De meest buren ontvangen binnenkort weer hun vakantiegeld. Dat eenmalige bedrag verdient een mooie bestemming! Wellicht voor nieuwe meubels, een welverdiende vakantie, het aanvullen van de spaarrekening of iets anders. Over de aankoop van (extra) zonnepanelen hebben velen nu hun twijfels. Met recente berichten over teruglever-boetes van energieleveranciers aarzelen veel huizenbezitter. Ook het volledig stopzetten van de salderingsregeling per 2027, zoals aangekondigd in het hooflijnenakkoord van het nieuwe kabinet, wekt niet veel vertrouwen.

Maar laat je vooral niet gek maken! Het is een mediahype met spookverhalen, zonder enige financiële onderbouwing. Al in 2018 tijdens onze collectieve inkoop van zonnepanelen, hielden wij rekening met het afschaffen van het salderen op termijn. Deze regeling is simpelweg financieel onhoudbaar en ook niet eerlijk. Kunnen salderen geeft een lekkere ‘boost’ aan de terugverdientijd. Maar salderen is niet nodig voor het rendabel maken van zonnepanelen. Ook als salderen straks helemaal wordt afgeschaft, blijven zonnepanelen een financieel lucratieve investering. Wij baseren ons daarbij niet op het sentiment, maar op betrouwbare berekeningen. We laten zien dat iedereen, die destijds heeft deelgenomen aan onze collectieve inkoop, een uitstekende keuze heeft gemaakt. Maar ook dat dezelfde rendementen weer mogelijk zijn, als je nu zou besluiten tot de aanschaf van (extra) zonnepanelen.

  Hieronder volgt een financiële berekening door de Green Guys van Solar Bouwmarkt. Voor veel buren is deze berekening wellicht lastig te volgen. Zeker voor degenen die nog geen ervaring hebben met zonnepanelen. Wil je een toelichting op de berekening, praat eens met je buren of stuur ons een bericht.

  Het rekenvoorbeeld betreft huishouden met een jaarverbruik van 4.500 kWh. In 2018 hebben zij zonnepanelen laten installeren. Dat waren toen 9 panelen van ieder 340 Wattpiek (totale vermogen van circa 3.000 Wattpiek). Op basis van de huidige techniek zijn voor dezelfde opwek slechts 7 panelen van ieder 440 Wattpiek voor nodig. Op basis van de huidge prijzen (mei 2024) kost een dergelijke installatie nu slechts €2.400.  

  Om de berekening van de Green Guys te kunnen volgen, het volgende

  • Salderen wordt niet toegepast op je eigen verbruik van zonnestroom (deze stroom is altijd ‘gratis’)
  • Eventuele teruglever-boetes worden niet berekend over je eigen verbruik van zonnestroom (dat is altijd ‘gratis’)
  • Een energieleverancier zijn teruglever-boetes gaan berekenen omdat ze verlies leiden op het salderen. Na afschaffing van het salderen (2027 !?) is er ook geen noodzaak meer om teruglever-boetes in rekening te brengen.
  • In 2022 en ook 2023 lagen de energieprijzen aanmerkelijk hoger als gevolg van de boycot van Russische energie
  • De besparing op de energierekening van deze installatie ligt bij ‘normale’ energieprijzen rond de €600 per jaar, met een uitschieter van €1.400 in het jaar 2022 a.g.v. de energiecrisis.
  • Met de gedane investering (€ 3.745) komt de terugverdientijd uit op circa 6 jaar bij ‘normale’ energieprijzen. Met de uitschieters in 2022 en 2023, is de terugverdientijd verkort naar iets meer dan 4 jaar.
  • Een besparing van € 600 per jaar lijkt ook in de toekomst realistisch, ook als het salderen wordt afgeschaft
  • Zonnepanelen zijn nog nooit zo goedkoop geweest als nu. Dat verkort je terugverdientijd.

  Onder de vlog van de Green Guys geven wij nog enkele tips als je zonnepanelen overweegt.

  Denk je over de aanschaf van (extra) zonnepanelen? De volgende overwegingen geven we je graag mee:

  • Tot 2027 kunnen we dus blijven salderen. De drukte bij de installateurs is voorbij. Als je nu snel beslist, pak je lekker de zonuren in 2024 nog mee. Dat kun je in 2024, 2025 en 2026 salderen.
  • Ook de prijzen voor zonnepanelen zijn momenteel laag
  • Overweeg ook eens de aanschaf van een hybride omvormer. De meerkosten van een hybride omvormer zijn momenteel beperkt. Op een hybride omvormer kun je later eenvoudig en met beperkte kosten een thuisbatterij aansluiten.
  • Overweeg panelen met een oriëntatie op het westen of het oosten. Ze wekken minder stroom op gemeten in kWh dan panelen op zuid, maar financieel is het rendement vaak hoger. Je gebruikt dan meer eigen zonnestroom (in avonduren). Ook wek je meer op in de uren, waarop de stroomprijzen hoger liggen.
  • Ben je op zoek naar een betrouwbare, lokale en voordelige installateur. Praat eens met je buren. Of stuur ons een berichtje. Wij hebben recent enkele mooie offertes ontvangen van buren uit onze wijk.
  • Lees ook stap-3 zonnepanelen van ons stappenplan

  Bovenstaand bericht is geen persoonlijk advies en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Het bericht dient uitsluitend ter inspiratie van bewoners uit Berggierslanden om duurzame alternatieven in overweging te nemen. Help jij ons om de informatie uit dit bericht actueel en objectief te houden? Meld uw perspectief en relevante aanvullingen in een reactie op dit bericht. Wij zullen dit bericht indien nodig aanpassen. Op deze manier houden we al onze buren op de hoogte.