De jaaropbrengst van je zonnepanelen (eigenlijk spreken we van pv-panelen) wordt bepaald door:

  • het aantal panelen dat je hebt liggen [aantal]
  • het piekvermogen in Wattpiek per paneel [Wp]
  • de oriëntatie Zuid-Oost-West-Noord [factor]

De jaaropbrengst is dan: [aantal] x [Wp] x [factor]  kWh

 In het Youtube-kanaal van Ketel Klets wordt deze formule nader uitgelegd.

Rekenvoorbeeld 1

Stel je hebt ruimte op je dak, dat zuid georiënteerd is, voor 10 panelen. Op dit moment zijn pv-panelen met een piekvermogen van 400 Wp in de markt erg gangbaar. Bij optimale opstandigheden, dus geen schaduw en een dakhelling tussen de 15 en 45 graden is de opbrengst:  10 panelen x 400 Wp x factor Zuid 0,9 =  3.600 kWh per jaar.

Rekenvoorbeeld 2

Stel dat je dezelfde panelen op zowel oost als west legt dan is de opbrengst: 10 panelen x 400 Wp x factor Oost/West 0,75 =  3.000 kWh per jaar. De opbrengst in kilowattuur is dan 17% lager. Toch kan dit financieel gunstiger uitpakken, als de salderingsregeling (stapgewijst) is afgeschaft. Je kunt namelijk langer gedurende de dag gebruik maken van je eigen opwek.

Heb je een bijzondere situatie of woon je niet in Meppel, kijk dan naar de specifieke berekening helemaal onderaan deze pagina.

De jaarproductie van je panelen is niet gelijk verdeeld over de 12 maanden. Is het het langer licht en staat de zon hoger aan de hemel dan is de opbrengst groter. Op 21 juni; de langste ‘dag’ staat de zon het hoogste aan de hemel. Tijdens warme dagen loopt de productie van een zonnepaneel iets terug. Daarom is de productie in de maanden juli, augustus en september iets lager dan je op basis van de lichtintensiteit zou verwachten. Op de website van Milieu Centraal staat een grafriek met de gemiddelde verdeling van de opbrengst van je zonnepanelen over het jaar. Bij rekenvoorbeeld 1 met 10 pv-panelen met ieder 400 Wp op zuid is de opbrengst in de maand juli dan 13% x 3.600 kWh = 468 kWh. In december zal de productie dalen naar 2% x 3.600 kWh = 72 kWh.

Het vermogen en dus ook de productie van nieuwe zonnepanelen loopt ieder jaar een beetje terug. Dit is een normaal verschijnsel bij alle zonnepanelen. Fabrikanten van zonnepanelen garanderen vaak een minimale opbrengst van 90% na 10 jaar en 80% na 25 jaar. Deze minimale opbrengst is vastgelegd in de vermogensgarantie. In de praktijk blijken zonnepanelen ruim boven deze garantiegrenzen te blijven. Bij zogenaamde glas op glas panelen is deze degradatie zeer beperkt. Dan heb je vaak na 25 jaar nog 90% van het oorsponkelijke vermogen. Dit type pv-paneel is echter wel iets duurder in aanschaf.

stappenplan verduurzaming Berggierslanden

Berekening voor een specifieke situatie

Heb je een specifieke situatie dan staat op de website van Masters in Solar een uitleg hoe je de jaarlijkse opbrengst kunt berekenen. Allereerst bepaald je de instralingsfactor. Deze fluctueert per locatie, maar ligt in Meppel , gemiddeld op 0,91 kWh/Wp. Vervolgens bepaal je de oriëntatie-factor, in de cirkel-grafiek. Bij een zuid-oriëntatie en een dakhelling van 45 graden is deze 100%. In rekenvoorbeeld 1 kom je dan  op een jaaropbrengst van 0,91 x 100% x 4.000 kWh = 3.640 kWh.

Wil je meer weten over zonnepanelen lees dan ook eens de volgende berichten: