Wat is salderen? De salderingsregeling is simpel: “Over een jaar wordt de door jou geleverde stroom aan het net, afgetrokken van je verbruik van het net”. Op deze manier krijg je de geleverde stroom tegen dezelfde prijs, inclusief de belasting, ‘vergoed’ die je ook betaalt voor je verbruik. In de animatie van Vereniging Eigen Huis wordt salderen uitgelegd.

In de volgende video wordt de financiële effecten van salderen en terugleveren uitlegt met een rekenvoorbeeld. Daarnaast geeft het een strategie hoe je met extra vermogen op je dak in de toekomst geld kun besparen

Momenteel speelt de besluitvorming over de afbouw van de saldering-regeling in de Tweede Kamer. Het betreft hier een wetsvoorstel voor het gefaseerd afbouwen van deze regeling tot 2031. De landelijke media springt vol op dit onderwerp. Echter ontbreekt het in de media vaak aan rekenvoorbeelden en daarmee aan de onderbouwing welke rol de salderingsregeling nog dient in de huidige energietransitie. Deze stemmingmakerij zorgt ervoor dat bewoners, die nog geen zonnepanelen hebben, onzeker worden en de aanschaf van zonnepanelen uitstellen. Het echte verhaal is: ‘dat de terugverdientijd van zonnepanelen nog nooit zo laag is geweest als nu !‘. Iedereen die al zonnepanelen heeft kan dat beamen en geniet van de gedane investering of koopt zelfs extra zonnepanelen bij! Bekijk de video van de Green Guys, op Youtube. Daar wordt het financiele effect duidelijk uitgelegd met een rekenvoorbeeld.

In het rekenvoorbeeld van Green Guys wordt een percentage van 50% aangehouden voor het verbruik van je eigen opwek. Volgens Milieu Centraal ligt dit op 30 procent en de rest lever je terug aan het net. Daarenetegn zien we bij buren, die sturen op hun verbruik, percentages van 60% of meer zonder thuisaccu. In het rekenvoorbeeld uitgaande van een volledige afschaffing van het salderen (dus vanaf 2031) is de terugverdientijd iets lager als je minder eigen opwerk zelf verbruikt.

Het overzien van het financiële effect van de salderingsregeling in je eigen situatie is vaak complex. De zelf opgewekt energie wordt namelijk ingezet voor (1) eigen gebruik, (2) salderen en (3) terugleveren. Al deze inzet heeft een eigen financiële behandeling volgens je energiecontract. Daar komt nog bij dat er verschillende typen energiecontracten zijn. Zo kun je kiezen voor (1) vaste, (2) variabele en (3) dynamische tarieven. De video van Ketel Klets legt uit hoe de salderingsregeling uitpakt bij al deze verschillende typen energiecontracten.

Wil je meer weten over zonnepanelen … kijk ook eens naar de volgende blog-berichten:

Bovenstaand bericht is geen persoonlijk advies en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Het bericht dient uitsluitend ter inspiratie van bewoners uit Berggierslanden om duurzame alternatieven in overweging te nemen. Help jij ons om de informatie uit dit bericht volledig, actueel en objectief te houden? Meld uw perspectief en relevante aanvullingen in een reactie op dit bericht. Wij zullen dit bericht indien nodig aanpassen. Op deze manier houden we al onze buren op hoogte.