Vanavond heeft gemeenteraad de warmtetransitie visie voor Meppel vastgesteld. Wij hebben de behandeling van de vieis digitaal bijgewoond. Voor de volgende punten is specifiek aangevraagd door de leden van de raad:

  • speciale aandacht voor de positie van huurders bij deze transitie, met name bij sociale woningbouw. De gemeenteraad ziet graag dat de woningcorporaties Woonconcept en Actium zich conformeren aan de gestelde doelen in warmtevisie voor 2040. Hierbij speelt de vrees voor energiearmoede, door de al maar stijgende aardgasprijzen, het belangrijkste argument. In onze wijk is Actium de verhuurder van de sociale huurwoningen.
  • Alle raadsfracties vragen aandacht voor de betaalbaarheid van deze transitie, op basis van het principe “Niet meer dan anders …”
  • De meerderheid kan zich vinden in de keuze om voor Berggierslanden als eerste een wijkuitvoeringsplan op te stellen
  • Participatie door bewoners achten alle fracties van groot belang. Huishoudens dwingen af te stappen van aardgas past daar niet bij.
  • De gemeenteraad wil graag een evaluatie van het warmtenet in Nieuwveensche Landen. Dit warmtenet kent diverse problemen, die moeten worden opgelost. Sommige bewoners willen uit het warmtenet stappen. Tot de evaluatie va dit warmtenet, zijn besluiten tot nieuwe warmtenetten in Meppel volgens de gemeenteraad onwenselijk.
  • Bij het opstellen van de wijkuitvoeringsplannen is er ruimte om alternatieve technieken (bijvoorbeeld waterstof) in overweging te nemen. De ontwikkelingen gaan snel en daarop moeten we kunnen inspelen.
  • Het college van B&W gaat samen met de bewoners, wijk voor wijk een uitvoeringsplan maken. De gemeenteraad behoudt de bevoegdheid om Wijkuitvoeringsplannen vast te stellen.

Nu de visie is vastgesteld kunnen we aan de slag met het wijkuitvoeringsplan voor Berggierslanden.

tot later …

duurzaam Berggierslanden