In de media wordt veel geschreven over de mogelijke afschaffing van de salderingsregeling en de extra opslagen vanuit de energieleveranciers voor eigenaren met zonnepanelen. Hoewel correct wekken deze artikelen bij velen de indruk dat zonnepanelen financieel niet (meer) aantrekkelijk zouden zijn. Deze indruk is niet juist. Het tegendeel is zelfs waar. Concrete rekenvoorbeelden laten zien dat het financieel bezien nog nooit zo gunstig is geweest om zonnepanelen (bij) te plaatsen als nu. Deze concrete voorbeelden ontbreken vaak in de media. De sterke prijsstijgingen, na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, zijn voorbij. De prijzen voor pv-panelen gedaald tot een ongekend laag niveau. Tevens verberde ook het (piek-)vermogen per paneel verder. Dit alles zorgt ervoor dat je zelfs bij een besluit tot afbouw van de salderings-regeling, hoewel nog onzeker, een mooi rendement krijgt op je investering. Lees vooral verder als je overweegt om nog in 2024 (extra) zonnepanelen (bij) te plaatsen. Wees er snel bij want de lente, en dus zonuren, komt er weer aan!

Praktijk situatie:

Een buur kon gratis gebruikte zonnepanelen krijgen van een kennis. Een installatiebedrijf uit Meppel was bereid om deze panelen te plaatsen op zijn eigen dak met bekabeling, bevestigingmateriaal en een omvormer. Deze installateur rekende echter ook voor dat het qua rendement zelfs gunstiger is om nieuwe panelen met een hoger vermogen aan te schaffen. Deze installateur bood glas-op-glas pv-panelen van 430 Watt-piek (Wp) aan voor slechts € 100,- per stuk. Glas op glas panelen zijn vaak iets duurder, maar ook duurzamer en behouden daardoor langer hun rendement.

Voor de aanleg van de totale installatie met 9 panelen (in totaal 3.870 Wp), inclusief bekabeling en omvormer, rekende deze installateur € 3.200 exclusief BTW. Zoals u wellicht bekend wordt er sinds enkele jaren ook bij particulieren geen BTW in rekening gebracht bij de aanleg van een pv-installatie. De installatie van deze buur kostte hem dus slechts € 0,83 per Wattpiek.

Wij willen graag onafhankelijk blijven en promoten daarom geen individuele bedrijven. Vanuit ons duurzaamheid-principe hebben wij wel een voorkeur voor lokale leveranciers. De nu bij ons bekende in Meppel gevestigde pv-installateurs zijn:

Sonkrag, Zomerdijk 27 te Meppel

GroenOpgewekt, Eekhorstweg 35 te Meppel

Lokale bedrijven kunnen zich bij ons melden via het contactformulier op deze website. Wij vermelden deze bedrijven dan in onze artikelen. Kijk voor meer regionale bedrijven ook eens bij onze wijkactie ‘Collectieve inkoop zonnepanelen’ uit 2018.

Rekenvoorbeeld:

Eén (1) Watt-piek op je dak levert ongeveer 0,9 kWh per jaar bij de meest gunstig oriëntatie. Dat is een dak op het zuiden met een hellingshoek van 45 graden. In het geval van de buur zou dat 3.870 Wp x 0,90 = 3.483 kWh per jaar opleveren. Dat is het gemiddelde verbruik van een Nederlands huishouden.

In dit rekenvoorbeeld gaan we echter uit van een iets minder gunstige oriëntatie op het zuidwesten. Dit levert per Wattpiek 90% x 0,95 = 0,86 kWh op jaarbasis [bron]. De energieopbrengst ligt dus iets lager. Op langere termijn is het wel weer gunstig. In de namiddag en avond (duurdere uren) gebruik je je eigen opwek. Dat pakt gunstig uit bij het (op termijn) volledig afschaffen van de salderingsregeling.

De prijs van kilowattuur (kWh) ligt momenteel bij een 1-jarig contract rond de €0,30 inclusief de belastingen (die je ook kunt salderen), maar zonder de vaste lasten.

Op basis van het voorliggende wetsvoorstel mag je in 2024 nog volledig (dus 100%) salderen en wordt het daarna afgebouwd naar 65% in 2025 en 2026 en gaat het vervolgens naar 55% in 2027.

Van de opwek door zonnepanelen gebruik vaak tenminste 30% in je eigen huishouden. Dit verbruik vindt dan zogenaamd plaats ‘achter de meter’. De afbouw van de salderingsregeling, andere belastingen en opslagen door energielveranciers hebben hier geen enkele invloed op.

Het rendement, of wel je besparing op de energierekening, ziet er per geinvesteerde Wattpiek (Wp) als volgt uit:

2024:  100% x €0,30 x 0,86 kWh             = € 0,26
2025:    30% x  €0,30 x 0,86 kWh            = € 0,08
70% x €0,30 x 0,86 kWh x 65%  = € 0,12
2026:    30% x  €0,30 x 0,86 kWh             = € 0,08
70% x €0,30 x 0,86 kWh x 65%  = € 0,12
2027:    30% x  €0,30 x 0,86 kWh             = € 0,08
              70% x €0,30 x 0,86 kWh x 55%   = € 0,10
Totale besparing per Wattpiek na 4 jaar = € 0,84

 Kortom na 4 jaar heeft u de investering, zijnde €3.220 ofwel 0,83/Wp, van de pv-installatie volledig terugverdient met deze €0,84/Wp. Waarschijnlijk al eerder. Deze berekening is conservatief. We houden namelijk geen rekening met een terugleververgoeding voor de stroom, die je niet meer mag salderen. In 2025 en 2026 is dat dus 70% x 45% van de opwek en in 2027 70% x 54%. Daarnaast rekenen we met de huidige kWh-prijs van €0,30. Deze stroomprijs lag 12 maanden geleden nog hoger dan €0,60/kWh.

Enkele aandachtpunten:

  • Lees meer in stap 3 van ons stappenplan : zonnepanelen
  • Kijk ook een naar onze blog ‘salderen-moeten-we-afleren‘, waarbij in video 2 wordt uitgelegd dat je nog langer dan 2024 100% kunt blijven salderen als je meer pv-vermogen op je dak legt, dan je eigen verbruik!
  • Er is een reële kans dat de Eerste Kamer op 6 februari 2024 niet instemt met de afbouw van de salderingsregeling, gezien de positie van de BBB en de PVV.
  • We komen zeer binnenkort met praktische tips om een geschikt energiecontract te kiezen als je zelf energie opwekt.
  • Duurzame investeringen, doe je niet alleen voor je portemonnee, maar ook voor een leefbare planeet en niet meer sponsoren van dubieuze regimes.
  • Een eventuele aanpassing van de meterkast kan extra kosten met zich meebrengen. Bespreek met je installateur of het dan zinvol is om het gelijk goed aan te pakken, vooruitlopend op een warmtepomp, inductiekookplaat, laadpaal en een thuisaccu.
  • Installeer de panelen nog voordat de zonnige dagen (april / mei) beginnen, zodat je nog volop kunt salderen in 2024
  • Praat vooral eens met de buren als je zonnepanelen overweegt, de meesten hebben volop ervaring. Dus termen als PV-paneel, Wattpiek per paneel, omvormer leven meer als je dat ziet in de praktijk. Bijna 70% van de huizen in Berggierslanden hebben al zonnepanelen.

Bijgaand een vlog van Rick van de Westelaken op zijn Youtube kanaal ”Ketel Klets” Hij trekt een vergelijkbare conclusie.  Het sluit aan bij het rekenvoorbeeld voor deze buur uit onze wijk. In deze video gaat hij overigens ook in op een “virtual powerplant”; een soort collectief om stroom te gaan in- en verkopen. In België is dat al mogelijk, maar in Nederland is dat nog toekomstmuziek. Dus voor nu even geen aandacht geven, maar wellicht een mooi vooruitzicht om later op te zetten tussen en met buren in Berggierslanden als de wetgeving dat toestaat!

Bovenstaand bericht is geen persoonlijk advies en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Het bericht dient uitsluitend ter inspiratie van bewoners uit Berggierslanden om duurzame alternatieven in overweging te nemen. Help jij ons om de informatie uit dit bericht actueel en objectief te houden? Meld uw perspectief en relevante aanvullingen in een reactie op dit bericht. Wij zullen dit bericht indien nodig aanpassen. Op deze manier houden we al onze buren op de hoogte.