Afbeelding van Freepik

Via een buurman uit Berggierslanden kregen wij de volgende vraag: “Kunnen jullie ook vertellen wat er gaat gebeuren met de huizen die in 2040 nog steeds op het gas zijn aangesloten?

Allereerst het jaar 2040. Daarbij doelt deze buurman waarschijnlijk op de genoemde datum in de folder van de gemeente. “Gemeente Meppel heeft de ambitie om in 2040 CO2-neutraal te zijn.”. Dat is dus een gemeentelijke ambitie. Dat is een streven voor de gemeente als geheel, dus alle (ook vooroorlogse) woonwijken, bedrijven, mobiliteit, etc. CO2-neutraal wil overigens niet zeggen dat alle woningen in Meppel van het gas af moeten zijn, daarover later meer. Overigens in 2050 wil Nederland klimaatneutraal zijn. Dat wil zeggen dat de uitstoot van broeikasgas in 2050 niet hoger is dan wat er vastgelegd wordt, netto is de uitstoot dus nul. Dat is in lijn met de Europese ambitie.

Nieuwe woningen worden conform het bouwbesluit niet meer aangesloten op aardgas. Wettelijk gezien is er echter geen mogelijkheid om een woning ‘van het gas af te halen’. De discussie hierover loopt. Moraal van het verhaal:”Bewoners moet je een reeel alternatief bieden en vervolgens voldoende tijd om een overstap te kunnen maken”. Politiek misschien interssant, maar voor ons niet. De energietransitie gaat stap voor stap en begin bij het begin. Laten we onze energie eerst steken in een reëel perspectief, om alle nederlandse woningen van het (aard-)gas af te kunnen halen. Voor Berggierslanden, als een van eerste wijken in Ndreland!, is deze route beschreven in het Warmteplan. Dit plan gaat uit van vrijwilligheid, zo staat op pagina 10 “een woningeigenaar bepaalt zelf het tempo van overstappen“. Dat is wat ons betreft ook een wezenlijk uitgangspunt. Een verplichting gaat volgens ons averechts werken. Voor woningen in Berggierslanden is een overstap nog relatief eenvoudig. Bedenk dat volgens de gemeentelijke Transitievisie Warmte een wijk als Centrum, pas in 2029 start met een warmteplan, dat is pas de start van het proces! Om als woonwijk al eerste aan de ‘beurt’ te zijn kent zeker nadelen, maar kent ook een groot voordeel: “duidelijkheid vooraf en daarmee een langere termijn voor een overstap”

Het is niet aan ons, als duurzaam Berggierslanden, om een uitspraak over te doen over wettelijke verplichtingen. Wij zijn een stel enthousiaste bewoners, die vooral zoeken naar de verbinding tussen buren. Zoals hier op onze website is te lezen, hebben wij ook oog voor buren, die twijfelen, liever nog even uitstellen of eerst andere (duurzame) stappen zetten of ronduit tegen zijn. Wij blijven zoeken naar een praktisch en betaalbaar alternatief voor een duurzame toekomst van onze wijk. Lees hier meer over onze kernwaarden. Sommige situaties vergen zeker nog extra aandacht. Wij denken dan bijvoorbeeld aan tussenwoningen en (sociale-)huurwoningen of buren met een laag gasverbruik en minder financiële middelen.

En dan de vraag: “ Kunnen jullie ook vertellen wat er gaat gebeuren met de huizen die in 2040 nog steeds op het gas zijn aangesloten? ” Wat ons betreft is die keuze aan de bewoner / eigenaar zelf.

Maar kunnen wij voorspellen wat bewoners gaan doen in de komende 17 jaar? Zeker niet … zelfs voor onze eigen woning zijn we daar nog niet over uit, laat staan voor de buren. Voordat er sprake is van (landelijke) wetgeving betreft het naar verwachting nog een periode van ruim 27 jaar. Voorspellen is lastig, helemaal als het de toekomst betreft. Misschien een leuk item voor het komende energie-café? Puur ter inspiratie even wat prikkelende aannames en voorspellingen, als we kijken in onze glazen bol:

 • De route zoals benoemd in het Warmteplan , all-electric is het meest waarschijnlijk
 • Enexis is nu al bezig met het verzwaren van ons stroomnet.
 • De groei aan zonnepanelen, elektische auto’s en (hybride) warmtepompen verloopt erg snel in onze wijk.
 • Een warmtenet in Berggierslanden, op basis van een duurzame bron, is erg onwaarschijnlijk en duur.
 • Groene waterstof, dus duurzaam geproduceerd, komt voorlopig (tot 2035) niet beschikbaar voor Nederlandse huishoudens. En in de periode daarna zal blijken dat het leveringstarief niet concurrerend is door de enorme energieverliezen bij de productie ervan.
 • Het lukt Rendo om gemiddeld 40% duurzaam gas te produceren
 • Dit duurzame gas is zeer in trek bij de lokale industrie, die niet kan overstappen op waterstof en bij de huishoudens, die onvoldoende kunnen isoleren en daarmee deels (hybride) op het gasnet te zijn aangewezen. Ook duurzaam gas blijft daarmee relatief duur.
 • Met de geopolitieke onrust en het invoeren van een CO2-heffing blijft het prijsniveau van fossiele brandstoffen, zoals aardgas, relatief hoog
 • Door grootschalige investeringen in zon en wind liggen de stroomprijzen vanaf 2030 voor het grootste deel van het jaar heel erg laag. Periodes met hoge stroomprijzen duren maximaal 6 dagen. Lees de blog: heeft-all-electric-toekomst
 • Het princepe van all-electric, blijft daarmee voor ons als bewoners van Berggierslanden een lonkend perspectief, ook als het salderen stapsgewijs wordt afgeschaft.
 • De meeste buren nemen stappen bij een grote verbouwing of na afloop van de levensduur van de CV-ketel. Kortom zeker iedere 15-20 jaar neemt een huiseigenaar een beslissing op basis van de dan actuele prijzen voor stroom, (aard-)gasprijzen en een warmtepomp. Voor de inpassing van de buitenunit komen er nieuwe oplossingen
 • Al op dit moment kiezen de meeste buren voor een hybride warmtepomp, zeker bij de hoek-, twee-onder-een-kap en vrijstaande woning. Dit verschuift in 2022 al naar all-electric, lees de wijkactie ‘gasloze huizen‘. Wanneer all-electric volledig is doorgebroken bij alle womningtypen (2026?), zal het nog circa 15 jaar duren voordat iedereen is afgestapt.
 • Voor wat het waarde is: In 2045 is 95% van de huiseigenaren in Berggierslanden vrijwillig van het gasnet afgestapt. Bij de sociale huurwoningen ligt dat percentage op 100% op basis van een wettelijke verplichting per 2040.

Dit is een voorspelling, waaraan u geen rechten kunt ontlenen !