Dit voorjaar zijn 11 buren collectief aan de slag met de aanleg van sedumdaken in Berggierslanden. In totaal is 300 m2 aan daken vergroend. Een sedumdak heeft 10 voordelen ten opzichte van dakleer, zoals te lezen in het blog-bericht ‘Sedum op je dak‘. Het resultaat mag er wat ons betreft zeker zijn . Zie de onderstaande fotogalerij, met de situatie voor en na aanleg van het sedumdak. Het sedum moet nog groeien en gaat later bloeien, maar dat komt helemaal goed gezien het weerbericht.

Dit initiatief is gestart door een enthousiaste buurtbewoner.  Vanuit duurzaam Berggierslanden hebben wij dit ondersteund om te komen tot de wijkactie collectieve inkoop sedumdaken, waaraan alle buren konden deelnemen. Bij deze collectieve inkoop zijn we een  samenwerking aangegaan met Groendak, SedumWorld en NatureGreen. Ons waterschap Drents Overijsselse Delta heeft het plan ondersteund met een subsidie in het kader van Klimaat Actief!