Tijdens een landelijke symposium op 13 april in Amersfoort over de energietransitie, werd de aanpak in Berggierslanden met veel bewondering aangehoord. De gezamenlijke workshop van de gemeente Meppel, Enexis en duurzaam Berggierslanden op het symposium ‘succesvol samenwerken in de energietransitie’ van de Stroomversnelling was een groot succes. De zaal was geïnteresseerd in onze praktische, creatieve en realistische aanpak. De vragen bleven komen.

Ons recept ..

Gemeente, Enexis en Duurzaam Berggierslanden hebben vertrouwen in elkaar. Dat vertrouwen blijkt uit het feit dat bewoners de volledige vrijheid hebben om te komen tot een plan en planning voor de transitie van hun eigen woning. We zijn open, enthousiast en duidelijk naar elkaar en durven concrete stappen te zetten. We zijn flexibel, maar ook kritisch naar elkaar. We communiceren duidelijk wat er nu al kan, maar zijn ook eerlijk over hetgeen nog verder moet uitkristalliseren. Ga vooral met elkaar het gesprek aan en betrek andere meningen en andere invalshoeken, zoals tijdens de bijeenkomsten. Durf te twijfelen, maar kies wel een heldere koers. ‘Festina lente‘, ofwel ‘Haast u langzaam‘ is het credo van de gemeenteraad.

Het credo van duurzaam Berggierslanden: “Disce ab invicem successus” ofwel “Leer van elkaar voor succes”. Begin met … en stimuleer de enthousiastelingen, zij steken vanzelf hun buren ook weer aan als iets werkt. Het groeit als een inktvlek, zoals we dat vanaf 2017 gezien bij na een gezamenlijke inkoop van zonnepanelen. Het werkt hetzelfde als Corona; exponentieel, maar dan met een positief ziekte beeld, zoals bij de wijkactie ‘gasloze huizen‘. Enexis denkt goed met de gemeente en onze wijk mee. Ze werken integraal en vlot en leggen nu al een verzwaard elektriciteitsnetwerk aan. Het stroomnet van de wijk wordt in rap tempo gereed gemaakt voor de energietransitie, dat schept vertrouwen. Dus kom maar op met al die warmtepompen, zonnepanelen en elektrische (deel) auto’s, wij als Berggierslanden zijn er (gelukkig) helemaal klaar voor!

tot later …

duurzaamBerggerslanden.nl