Hallo buren,

Misschien hebben jullie het al gezien. Er vinden momenteel werkzaamheden plaats in onze wijk bij de Valeriaan en de Leeuwentand. In de grond wordt er gegraven, de stoep en parkeerplaatsen liggen open, overal kabels en er wordt een transformator bijgeplaatst. Wat is hier aan de hand?

Op 23 februari 2023 heeft de gemeenteraad het warmteplan voor Berggierslanden vastgesteld. Het uitgangspunt is dat onze wijk op termijn overstapt naar all-electric en volledig stopt met aardgas. Bewoners zetten stappen in hun eigen tempo. Enexis is nu alvast aan de slag gegaan met de verzwaring van het elektriciteitsnet van Berggierslanden. Dan kunnen we (nu en in de toekomst) allemaal onze warmtepompen. elektrische auto’s en (openbare) laadpalen van voldoende stroom voorzien. De netverzwaring zorgt er ook voor dat de stroomproductie van onze PV-panelen vlot kan worden afgevoerd via het net.

Deze werkzaamheden zorgen nu tijdelijk voor overlast. Het voordeel is dat Enexis nu al rekening houdt met een volledige overstap naar all-electric van onze wijk. Om de overlast te beperken worden werkzaamheden waar mogelijk gefaseerd uitgevoerd.

Kortom nu enige overlast, maar straks een (nog) duurzamere en prettig leefbare wijk.

tot later …
duurzaamBerggierslanden.nl

update 20 mei 2023

Netbeheerders, Enexis, Liander en Stedin, zien door de verduurzaming oplopende spanningsklachten in woonwijken. Een geëlektrificeerde woning kan drie tot vier keer zoveel van het vermogen van het laagspanningsnet vragen als vroeger. Op zonnige dagen vallen de omvormers van zonnepaneelinstallaties uit, omdat het laagspanningsnet de invoeding van elektriciteit niet meer aankan.

Tot nu toe gingen de netbeheerders “pleisters plakken”. Bij een individuele melding wordt een monteur gestuurd om het specifieke probleem op te lossen. Enexis stapt nu over op een andere werkwijze. Ze gaan de (toekomstige) knelpunten per wijk of gebied in beeld brengen, deze prioriteren en vervolgens per wijk of gebied het laagspanningsnet verzwaren en uitbreiden. Op die manier kunnen de beschikbare technici efficiënter worden ingezet. Dit kan betekenen dat sommige mensen met spanningsklachten langer zullen moeten wachten op een oplossing, omdat een andere wijk of gebied collectief bezien prioriteit heeft.

Enexis wil de wijkaanpak, waar nu in Berggierslanden mee is begonnen, in het hele eigen gebied gaan toepassen. Liander start hier nu ook mee. Stedin onderzoekt dit ook en gaat eind dit jaar bekend maken in welke volgorde wijken en gebieden vanaf 2024 worden aangepakt.

Enexis heeft de hele wijk Berggierslanden doorgerekend. Er zijn nu vijf transformatorhuisjes en er moeten er zes bijkomen. Door de goede samenwerking met de gemeente Meppel en participatie door bewoners kan de energietransitie in Berggierslanden doorgaan

symposium Stroomversnelling met gemeente Meppel, Enexis en duurzaamBerggierslanden.nl

update 3 september 2023

er is een tweede trafo geplaatst door Enexis bij de speeltuin aan de Wilgenroos