De gemeente Meppel heeft net als alle andere gemeenten in 2021 een Warmte-transitievisie vastgesteld. Deze visie vormt een routekaart hoe we uiteindelijk kunnen afstappen van aardgas als energiebron. In deze visie is Berggierslanden aangeven als de eerste wijk waarvoor een wijkuitvoeringsplan (=WUP) zal worden opgesteld. Je kunt de warmtevisie en meer informatie over de warmtetransitie vinden op de website van de gemeente Meppel.

https://www.meppel.nl/Inwoner/Energie_duurzaamheid/Transitievisie_warmte_meppel

Proces van ontwerp naar vaststelling warmtetransitie visie Meppel

Vanuit Duurzaam Berggierslanden hebben wij met twee leden meegedacht vanaf 2019 meegedacht om voorliggende visie. Voor Meppel als geheel en uiteraard voor onze eigen wijk in het bijzonder. Dit proces, samen met de gemeente, provincie, Enexis, Rendo, waterschap, Actium, Woonconcept, diverse adviseurs en vooral ook met andere betrokken bewoners en ondernemers uit Meppel, duurde dus bijna 2 jaar. Het was een intensief proces, maar deze onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring was erg waardevol. Wat vinden wij van de (ontwerp) warmtevisie? In ons blogbericht van 7 juni 2021 staat het ‘geluid’ uit Berggierslanden zoals wij dat hebben laten horen bij het opstellen van de ontwerp-visie. Vervolgens hebben alle inwoners van Meppel de mogelijkheid gehad om te reageren op het ontwerp. Het aantal reacties uit Berggierslanden was hoger dan uit iedere andere wijk en dat terwijl in ons wijkje er slechts 1.000 huishoudens zijn! In ons blogbericht van 16 oktober 2021 staat een samenvatting van jullie reacties. Op 25 november 2021 heeft de gemeenteraad de Warmtevisie vastgesteld. Het is de bedoeling om de visie in 2022 een Wijkuitvoeringsplan voor Berggierslanden op te stellen. In het WUP staan de concrete acties, zodat we op termijn in Berggierslanden zijn afgestapt van aardgas.

rol van Duurzaam Berggierslanden en jullie rol
Als Duurzaam Berggierslanden zijn wij bereid onze bijdrage te blijven leveren. Wij willen vooral informeren, inspireren en buren met elkaar verbinden, zodat iedereen voor zichzelf de beste beslissingen kan maken. Wij zouden heel graag de ervaringen van buren, die de overstap al hebben gemaakt, willen delen met anderen. Voor de totstandkoming van het uitvoeringsplan voor Berggierslanden hebben wij de voorkeur voor een brede groep met buren die willen meedenken. Heb je ook interesse om mee te denken neem dan contact met ons op!